Plaatsaanduiding

Donaties

Genet, 20 jaar, met haar baby Sitotaw, dat “geschenk” betekent. Twee jaar geleden duurde haar bevalling van een doodgeboren tweeling meer dan vier dagen. Zo onstond een fistel. Pas na zes maanden kwam ze in een Hamlin ziekenhuis terecht waar ze werd geopereerd. Ze is nu veilig bevallen van een gezonde baby.
Foto Mary F. Calvert

Ieder jaar krijgen duizenden vrouwen in ontwikkelingslanden te maken met de vreselijke gevolgen van een obstetrische fistel, zoals schaamte en sociaal isolement. Stichting Hamlin Fistula Nederland steunt deze vrouwen door financieel bij te dragen aan hersteloperaties, revalidatie, reïntegratie en preventie in Ethiopië. Uw hulp is hierbij nodig. U kunt het verschil maken  voor een vrouw met een fistel in Ethiopië. Door uw bijdrage kan zij een levensveranderende hersteloperatie ondergaan in een Hamlin fistelziekenhuis.

Want het gaat uiteindelijk om het herstel van haar leven, van haar waardigheid en de mogelijkheid om weer onderdeel van de samenleving te zijn, om weer echtgenote en moeder te kunnen zijn.

Met uw bijdrage ondersteunt u ook (de opleiding van) de Hamlin verloskundigen zodat vrouwen in Ethiopië veilig kunnen bevallen en fistels voorkomen kunnen worden.

Voor 2020/2021 is er voor vier projecten financiële steun nodig:

  • Twee operatietafels – dit project is afgerond. De operatietafels zijn 27 augustus 2020 in goede staat in Addis Abeba afgeleverd
  • Medische apparatuur
  • Hersteloperaties
  • Opleiding en ondersteuning van een verloskundige

Een uitgebreide beschrijving van deze vier projecten vindt u op deze pagina.

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €25.00