Search:
 

Periodieke gift

Giften
Als een schenker voor een periode van minimaal vijf jaar wil schenken, is het mogelijk om het volledige schenkingsbedrag fiscaal in mindering te brengen op het inkomen. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Het invullen van een overeenkomst van de periodieke gift in geld volstaat.

Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Stichting Hamlin Fistula Nederland is een ANBI en heeft het goede doelen keurmerk.

Wat is een periodieke gift?
Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  2. U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet

  • Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.
  • Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, is uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.
  • Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Na inzending van het ingevulde formulier (dat kan zowel per e-mail als per reguliere post) krijgt u het getekende formulier van ons retour. Deze kunt u tonen aan de Belastingdienst. Hartelijk dank voor uw donatie!

Help mee zodat een vrouw in Ethiopië veilig kan bevallen en obstetrische fistels voorkomen kunnen worden.