Search:
 

Projecten 2022

Stichting Hamlin Fistula Nederland zet zich in voor het lichamelijke en geestelijke herstel van vrouwen en meisjes in Ethiopië die als gevolg van een obstetrische fistel incontinent zijn geraakt. Vanwege deze conditie leven zij aan de rand van de samenleving. Na een hersteloperatie kunnen deze (jonge) moeders weer een menswaardig bestaan leiden. Ook zorgt de stichting ervoor dat (hun) baby’s gezond ter wereld kunnen komen.

Hamlin Fistula Nederland heeft in de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met Hamlin Fistula Ethiopië zorg gedragen voor de aanschaf en levering van diverse medische apparatuur en benodigdheden: zoals een ambulance, operatielampen, operatietafels, een bloedgasmeter, reagentia en katheters. Veel medische apparatuur is namelijk niet verkrijgbaar in Ethiopië en moet van elders komen.

Er zijn in 2022 vier deelprojecten waar financiële steun voor nodig is:

A: Eén industriële wasmachine en drie elektrische fornuizen
Voor het wassen van het linnen- en beddengoed van het ziekenhuis in Addis Ababa is er dringend behoefte aan de vervanging van de industriële wasmachine. De geschatte kosten zijn € 15.000. Daarnaast zijn drie elektrische fornuizen in verschillende hospitaalkeukens aan vervanging toe. De geschatte kosten zijn € 9.000.

B: Medische apparatuur
Aan onderstaande medische apparatuur is op dit moment ook dringend behoefte:
Een verwarmd babybedje waarin pasgeboren baby’s met opstartproblemen opgevangen en medisch bewaakt kunnen worden. En een controle box voor het röntgentoestel. De kosten hiervoor kunnen we nog niet inschatten.

De genoemde bedragen in dit overzicht zijn geschatte bedragen. De kosten voor transport naar Ethiopië zijn nog niet opgenomen.

C: Fistelhersteloperaties
Een volledige niet gecompliceerde fisteloperatie, inclusief verdoving, operatiemateriaal, medicijnen en dergelijke kost € 500. Voor elke € 500 kan dus een vrouw worden geholpen. Maar dat niet alleen. De vrouwen die ooit als verstotenen uit hun dorp vertrokken en die terug kunnen keren naar hun eigen gemeenschap vormen met al hun opgedane kennis en wijsheid een vraagbaak voor de vrouwen in hun omgeving. Ze spelen een grote rol in de verspreiding van meer kennis over familyplanning, verloskundige hulp, persoonlijke hygiëne en het tegengaan van kindhuwelijken.

D. Opleiding en ondersteuning verloskundige
De vier-jarige opleiding van een gediplomeerde verloskundige, vergelijkbaar met een Bachelor of Science niveau hier in Nederland, kost € 15.000, dus € 3.750 per jaar.

U kunt ook een bijdrage doen aan de kosten van een afgestudeerde verloskundige. Zij brengt een hoge(re) kwaliteit van verloskundigenzorg naar regionale (afgelegen) gebieden waar vrouwen dit vaak niet kunnen krijgen. De Hamlin verloskundigen worden altijd met zijn tweeën in een kliniek geplaatst. Zij blijven daar minstens vier jaren werkzaam, een voorwaarde die aan de gratis Hamlin-opleiding tot verloskundige verbonden is. Kosten ongeveer € 1.000 per jaar.

De Hamlin verloskundigen begeleiden vrouwen voorafgaand, tijdens en na de bevalling. Zij zijn met hun gedegen kennis en ruime praktijkervaring in staat om vroegtijdig te diagnosticeren of een vrouw gevaar loopt op obstructie tijdens de bevalling waardoor zij ze op tijd kunnen verwijzen naar het ziekenhuis voor een keizersnee.

U kunt indien gewenst ook het uitgebreide Projectvoorstel Hamlin Fistula Nederland 2022 voor fondsen uploaden.

Help mee zodat een vrouw in Ethiopië veilig kan bevallen en obstetrische fistels voorkomen kunnen worden.