Search:
 

Projecten voor 2020/2021

Er zijn voor 2020/2021 vier projecten waar financiële steun voor nodig is:

Hamlin Fistula Nederland heeft in de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met Hamlin Fistula Ethiopië zorg gedragen voor de aanschaf en levering van diverse medische apparatuur en benodigdheden: zoals een ambulance, operatielampen, een bloedgasmeter, reagentia en katheters. Veel medische apparatuur is namelijk niet verkrijgbaar in Ethiopië en moet van elders komen.

A: Operatietafels
Allereerst zijn er twee nieuwe operatietafels nodig voor de regionale centra in Bahir Dar en Mekele. Voor alle regionale ziekenhuizen geldt dat zij de enige in de regio zijn waar vrouwen met een aan geboorte gerelateerde verwonding, zoals obstetrische fistels of baarmoederverzakking, terecht kunnen. Het betreft nieuwe tafels, speciaal geschikt om fisteloperaties te kunnen uitvoeren, geschatte kosten zijn € 16.500 per stuk.

Update project operatietafels: Dit project is afgerond. De twee operatietafels zijn 27 augustus 2020 in goede staat in Addis Ababa afgeleverd. Heel veel dank voor uw bijdrage!

B: Overige medische apparatuur
Aan onderstaande medische apparatuur is op dit moment ook dringend behoefte:
* 2 x anesthesie-apparatuur met accessoires voor Harar en Metu: € 26.600 per stuk
* 1 x autoclaaf, 80 liter, met accessoires voor Mekele: € 3.840
* 1 x elektrochirurgische unit voor Mekele € 10.520
* 1 x plafond operatielamp voor € 8.100
De genoemde bedragen in dit overzicht zijn geschatte bedragen. De kosten voor transport naar Ethiopië zijn nog niet opgenomen.

C: Fistelhersteloperaties
Een volledige niet gecompliceerde fisteloperatie, inclusief verdoving, operatiemateriaal, medicijnen en dergelijke kost € 500. Voor elke € 500 kan dus een vrouw worden geholpen. Maar dat niet alleen. De vrouwen die ooit als verstotenen uit hun dorp vertrokken en die terug kunnen keren naar hun eigen gemeenschap vormen met al hun opgedane kennis en wijsheid een vraagbaak voor de vrouwen in hun omgeving. Ze spelen een grote rol in de verspreiding van meer kennis over familyplanning, verloskundige hulp, persoonlijke hygiëne en het tegengaan van kindhuwelijken.

D. Opleiding en ondersteuning verloskundige
De vier-jarige opleiding van een gediplomeerde verloskundige, vergelijkbaar met een Bachelor of Science niveau hier in Nederland, kost € 15.000, dus € 3.750 per jaar.

U kunt ook een bijdrage doen aan de kosten van een afgestudeerde verloskundige. Zij brengt een hoge(re) kwaliteit van verloskundigenzorg naar regionale (afgelegen) gebieden waar vrouwen dit vaak niet kunnen krijgen. De Hamlin verloskundigen worden altijd met zijn tweeën in een kliniek geplaatst. Zij blijven daar minstens vier jaren werkzaam, een voorwaarde die aan de gratis Hamlin-opleiding tot verloskundige verbonden is. Kosten ongeveer € 1.000 per jaar.

De Hamlin verloskundigen begeleiden vrouwen voorafgaand, tijdens en na de bevalling. Zij zijn met hun gedegen kennis en ruime praktijkervaring in staat om vroegtijdig te diagnosticeren of een vrouw gevaar loopt op obstructie tijdens de bevalling waardoor zij ze op tijd kunnen verwijzen naar het ziekenhuis voor een keizersnee.

U kunt indien gewenst ook het uitgebreide Projectvoorstel Hamlin Fistula Nederland 2020 voor fondsen uploaden.

Help mee zodat een vrouw in Ethiopië veilig kan bevallen en obstetrische fistels voorkomen kunnen worden.