Onze stichting

Stichting Hamlin Fistula Nederland

Stichting Hamlin Fistula Nederland is in 1997 opgericht. De stichting is een ANBI en is een erkend goed doel in het register van het CBF. De gedragscode voor het bestuur, de statuten, de jaarstukken en de beleidsplannen zijn hier te vinden op de website.

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers. Zij verrichten hun activiteiten op onbetaalde basis. Gestreefd wordt naar een jaarlijks bezoek van een bestuurslid aan het ziekenhuis in Addis Ababa voor een Partner International Meeting.

Leden van het bestuur:

Monique Rosbergen, Barneveld, Voorzitter
Executive Manager Aurion Immuno Gold Reagents & Accessories
klik hier voor het LinkedIn profiel van Monique

Tineke Slot, Barneveld, Penningmeester
Owner Baart Beheer B.V.
klik hier voor het LinkedIn profiel van Tineke

Luciënne van Lievenoogen, Houten, Secretaris
Medewerker bestuursondersteuning gemeente Houten
klik hier voor het LinkedIn profiel van Luciënne
Foto: Annelies Barendrecht

Doelstelling

Doel van de Stichting Hamlin Fistula Nederland is het materieel en financieel ondersteunen van Hamlin Fistula Ethiopië (het Addis Ababa Fistula Hospital, de vijf regionale ziekenhuizen en het Hamlin College of Midwives) en het vergroten van de bekendheid van de fistelproblematiek in het algemeen.

Hamlin Fistula Ethiopië  krijgt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van donaties en giften. Zes internationale stichtingen, waar Stichting Hamlin Fistula Nederland er één van is, hebben zich tot doel gesteld dit goede doel in Ethiopië financieel te ondersteunen.

Motivatie

De bestuursleden van stichting HFN zijn enorm gemotiveerd om zich belangeloos in te zetten voor Hamlin Fistula Ethiopia, omdat ze geraakt zijn door het lot van vrouwen met een fistel die vanwege incontinentie alleen nog als outcast in Ethiopië kunnen leven. Een operatie geeft deze vrouwen weer toekomst.

“Iedere twee minuten sterft er een vrouw als gevolg van zwangerschap en bevalling. Dat zou niet gebeuren, als deze vrouwen toegang hadden gekregen tot goede verloskundige zorg”.

Stichting HFN is er van overtuigd dat moeder- en babysterfte enorm zou afnemen en fistels niet of nauwelijks meer voor zouden komen als er wereldwijd meer aandacht (en geld) zou zijn voor veilig bevallen en anticonceptie.

Help mee zodat een vrouw in Ethiopië veilig kan bevallen en obstetrische fistels voorkomen kunnen worden.

Doneer nu