Project Zero

De routekaart naar een Ethiopië zonder obstetrische fistels

“We gaan van deur tot deur, van Woreda-naar-Woreda”

– Hanna Tesfaye, Hamlin Project Zero Team Leider
Ons doel is om elke vrouw in Ethiopië met een obstetrische fistel, op te sporen en te behandelen en al het mogelijke te doen om in de toekomst dergelijk ernstig letsel bij de geboorte van een kind te voorkomen.
Hamlin Project Zero vehicle
Er leven naar schatting meer dan 31.000 vrouwen met een obstetrische fistel in Ethiopië. En daar komen ieder jaar nog eens 1.000 gevallen bij. In een land met 118 miljoen inwoners, van wie de meesten in kleine dorpjes in afgelegen gebieden wonen, is het vinden en behandelen van vrouwen met een obstetrische fistel een grote uitdaging. Met de huidige aanpak kan het vinden en behandelen van elke vrouw met een obstetrische fistel misschien wel vijftig jaar gaan duren.

Dat duurt te lang en Hamlin Fistula Ethiopië wil dit tempo versnellen. Project Zero bestaat uit een programma in drie stappen dat van ‘Woreda by Woreda’ (van district naar district) kan worden uitgerold. In maart 2023 is gestart met een pilot in Ale Woreda. Het is een ambitieus maar haalbaar programma met een systematische benadering van behandeling and preventie.

Het doel van Project Zero: geen obstetrische fistels meer in Ethiopië. Voor altijd.

"Onze ambitie is dat de aanpak van Project Zero leidt tot een duurzame verbetering van moeder-en kind-zorg in een Woreda. Daarbij willen we voortdurend leren, zodat Project Zero zo effectief mogelijk kan zijn.”

– Tesfaye, CEO Hamlin Fistula Ethiopië
Hamlin Project Zero in action

Project Zero: fistelvrije districten in drie stappen

Stap 1: Vinden (en verzorgen)
Door Hamlin opgeleide teams van gezondheidswerkers en patiëntidentificatie-functionarissen zullen in alle 800 Woredas (districten) van Ethiopië elk huishouden bezoeken om zo vrouwen met obstetrische fistels (of baarmoederverzakkingen) te vinden en ze voor behandeling over te brengen naar één van de vijf ziekenhuizen van Hamlin Fistula Ethiopia. Deze vrouwen krijgen – indien nodig – ook toegang krijgen tot de revalidatie - en reïntegratiezorg die Desta Mender aanbiedt.

Stap 2: Voorkomen
Om de gezondheidszorg voor moeder en kind te verbeteren, zal Hamlin Fistula Ethiopia haar preventieprogramma uitbreiden, waarbij ten minste één gezondheidscentrum in elke Woreda wordt bemand door Hamlin-verloskundigen. Hiermee wordt het ontstaan van nieuwe obstetrische fistels voorkomen en de algehele gezondheid van moeders en hun kinderen verbeterd.

Het curriculum van het Hamlin College of Midwives voldoet aan de strenge normen van de International Confederation of Midwives en zal een belangrijke rol spelen bij het opleiden van nieuwe verloskundigen voor Woredas in het hele land.
Hamlin Project Zero Step 3 Lighting
Stap 3: Voorlichten
Een voorlichtingscampagne moet het bewustzijn vergroten over veilig bevallen, obstetrische fistels en ander geboorteletsel, maar ook van de behandelingsopties die beschikbaar zijn voor vrouwen. Het belang van professionele medische zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en na de geboorte zal in deze campagne worden benadrukt. Verder wordt er training gegeven aan bestaande zorgprofessionals, zodat zij een beter begrip krijgen van geboorteletsel en zij hun patiënten kunnen adviseren over behandelingsopties. En worden lokale nieuwe gezondheidswerkers opgeleid om te helpen bij het vinden.

Betrokkenheid van de gemeenschap moet ertoe leiden dat een obstetrische fistel wordt herkend als een zeer ernstig letsel en niet als een ‘vloek’ of een ‘straf van God’.

De verwachting is dat Project Zero vanaf 2025 kan leiden tot het fistelvrij verklaren van regio’s in Ethiopië, Woreda by Woreda.

Help mee zodat een vrouw in Ethiopië veilig kan bevallen en obstetrische fistels voorkomen kunnen worden.

Doneer nu