Projecten 2024

Stichting Hamlin Fistula Nederland zet zich in voor het herstel van (jonge) moeders in Ethiopië die als gevolg van een noodlottige bevalling incontinent zijn geraakt. Als gevolg daarvan leven zij aan de rand van de samenleving. Na een hersteloperatie kunnen deze vrouwen weer een menswaardig bestaan leiden. Ook zorgt de stichting voor goede moeder- en kindzorg, zodat vrouwen in Ethiopië veilig kunnen bevallen en invaliderende verwondingen als gevolg van een bevalling voorkomen kunnen worden.

Er zijn in 2023 vier deelprojecten waar financiële steun voor nodig is:

A: De financiering van fistel hersteloperaties


Een volledige niet gecompliceerde fisteloperatie, inclusief verdoving, operatiemateriaal, medicijnen en dergelijke kost € 900. Voor elke € 900 kan dus een vrouw worden geholpen. Maar dat niet alleen. De vrouwen die ooit als verstotenen uit hun dorp vertrokken en die terug kunnen keren naar hun eigen gemeenschap vormen met al hun opgedane kennis en wijsheid een vraagbaak voor de vrouwen in hun omgeving. Ze spelen een grote rol in de verspreiding van meer kennis over familyplanning, verloskundige hulp, persoonlijke hygiëne en het tegengaan van kindhuwelijken.

B. De financiering van hersteloperaties na een baarmoederverzakking

Als gevolg van de verzwakking van de banden en de spieren kan de positie van de blaas, de baarmoeder, de schede en de endeldarm veranderen waardoor verzakkingsklachten ontstaan. Waarbij in het laatste stadium de baarmoeder zich buiten het lichaam van de vrouw bevindt. Dat is bij veel van de jonge vrouwen waarmee de Hamlin chirurgen worden geconfronteerd het geval.

De verzakte organen (blaas, baarmoeder en/of darm) kunnen op de juiste plaats teruggebracht worden via een operatie. Na de operatie kunnen de vrouwen weer een normaal leven leiden en terugkeren naar hun gezin. Een hersteloperatie na een baarmoederverzakking kost € 800.

C. De financiering van de opleiding van studentes verloskunde

De vierjarige opleiding van een gediplomeerde verloskundige vergelijkbaar met een Bachelor of Science niveau hier in Nederland, kost € 18.000, dus € 4.500 per jaar.

D. Financiële ondersteuning aan de operationele inzet van een verloskundigen

U kunt ook een bijdrage doen aan de operationele inzet van een afgestudeerde verloskundige. Zij brengt een hoge kwaliteit van verloskundigenzorg naar regionale (afgelegen) gebieden waar vrouwen dit vaak niet kunnen krijgen.

De Hamlin verloskundigen blijven minstens vier jaren werkzaam in de verloskundigen-kliniek waar zij met zijn tweeën geplaatst worden. Dit is een voorwaarde die aan de gratis Hamlin-opleiding tot verloskundige verbonden is. De inzet van twee verloskundigen en de operationele bedrijfskosten voor een periode van een jaar in een door Hamlin ondersteunde verloskundigenkliniek is € 4.500. Dit bedrag is inclusief apparatuur, medicijnen, een aanvulling op het verloskundigensalaris dat door de overheid wordt betaald en de inzet van ambulancechauffeurs.

U kunt indien gewenst ook het uitgebreide Projectvoorstel voor fondsen uploaden.

Help mee zodat een vrouw in Ethiopië veilig kan bevallen en obstetrische fistels voorkomen kunnen worden.

Doneer nu